Татар мәктәбендә укучы татар балаларына әдәбияттан тәкъдим ителә торган әсәрләр минимумы

5 сыйныф

«Таң батыр» әкияте.

«Шәһәр ни өчен Казан дип аталган» риваяте.

«Зөһрә кыз» легендасы.

«Иске кара урман» җыры.

«Сак–Сок» бәете.

Г.Тукайның «Шүрәле» әкияте.

Г.Тукайның «Пар ат», «Туган җиремә» шигырьләре.

Ф.Әмирханның «Ай өстендә Зөһрә кыз» хикәяте.

М.Гафуриның «Сарыкны кем ашаган?» мәсәле.

Ш.Галиевнең «Һәркем әйтә дөресен» шигыре.

Ф.Яруллинның «Сез иң гүзәл кеше икәнсез» шигыре.

 

6 сыйныф

«Алып кешеләр», «Җил иясе җил чыгара» мифлары.

К.Насыйриның «Әбүгалисина» повесте.

Г.Ибраһимовның «Алмачуар» хикәясе.

Г.Рәхимнең «Яз әкиятләре» хикәясе.

Дәрдемәнднең «Видагъ» шигыре.

С Рәмиевнең «Уку» шигыре.

Г.Камалның «Беренче театр» комедиясе.

Г.Тукайның «Исемдә калганнар» истәлеге.

Р.Батулланың «Имче» хикәясе.

Һ. Такташның «Пи-би-бип» шигыре.

М.Җәлилнең «Сандугач һәм чишмә» балладасы.

 

7 сыйныф

«Идегәй» дастаны (өзекләр).

Г.Тукай «Милләтә» шигыре.

Н.Думавиның «Яшь ана» хикәясе.

Г.Исхакыйның «Җан Баевич» комедиясе.

Ш.Камалның «Акчарлаклар» повесте (өзекләр).

С.Хәким «Әнкәй», «Бу кырлар, бу үзәннәрдә...» шигырьләре.

Ә.Еникинең «Әйтелмәгән васыять» хикәясе.

Ш.Хөсәеновның «Әни килде» драмасы.

Г. Сабитовның «Тәүге соклану» хикәясе.

М.Мәһдиевнең «Без кырык беренче ел балалары» повесте.

Г.Гыйльмановның «Язмышның туган көне» хикәясе.

 

8 сыйныф

Мөхәммәдьярның «Нәсыйхәт» шигыре.

Муса Акъегетнең «Хисаметдин менла» повесте.

М.Гафуриның «Нәсыйхәт» шигыре.

Ш.Камалның «Буранда» хикәясе.

Ф.Әмирханның «Бер хәрабәдә» хикәясе.

Ф.Борнашның «Таһир-Зөһрә» трагедиясе.

Г.Кутуйның «Тапшырылмаган хатлар» повесте.

Һ.Такташның «Алсу» поэмасы.

К.Тинчуринның «Сүнгән йолдызлар» драмасы.

Ф.Кәрим "Сибәли дә сибәли” шигыре.

Р.Фәйзуллинның «Җаныңның ваклыгын сылтама заманга...» шигыре.

Т.Миңнуллиннның «Әлдермештән Әлмәндәр» драмасы.

Ф.Яруллинның «Җилкәннәр җилдә сынала» повесте.

М.Әгъләмовның «Каеннар булсаң иде», «Учак урыннары» шигырьләре.

 

9 сыйныф

З.Бигиевнең «Өлүф, яки Гүзәл кыз Хәдичә» романы (өзекләр).

Ф.Әмирханның «Хәят» повесте.

Г.Камалның «Банкрот» комедиясе.

М.Галәүнең «Мөһаҗирләр» романы (өзекләр).

Г.Кутуйның «Сагыну» нәсере.

М.Җәлилнең «Җырларым», «Тик булса иде ирек» шигырьләре.

Ә.Еникинең «Кем җырлады?» хикәясе.

Х.Туфанның «Кайсыгызның кулы җылы», «Киек казлар» шигырьләре.

А.Гыйләҗевның «Җомга көн кич белән» повесте.

Н. Фәттахның «Ител суы ака торур» романы (өзекләр).

Т.Миңнуллинның «Әлдермештән Әлмәндәр» драмасы.

Ф.Садриевның «Таң җиле» романы (өзекләр).

Зөлфәтнең «Тамыр көлләре», «Тойгыларда алтын яфрак шавы» шигырьләре.

Гомуми урта (тулы) белем бирү мәктәбе

 

10 сыйныф

Кол Галинең «Кыйссаи Йосыф» поэмасы (өзекләр).

С. Сараиның «Сөһәйл вә Гөлдерсен» поэмасы (өзекләр).

Кол Шәрифнең «И күңел...» шигыре.

М.Колыйның «Юмартлык бу күңелне рушан кылыр...» хикмәте.

Г.Кандалыйның «Бу илләрдә торып калсам...» шигыре.

Ф.Кәрими «Ауропа сәяхәтнамәсе» (өзекләр).

Г.Ибраһимовның «Яшь йөрәкләр» романы.

Г.Ибраһимовның «Татар шагыйрьләре» тәнкыйть мәкаләсе (өзекләр).

Г.Исхакыйның «Көз» повесте, «Ике йөз елдан соң инкыйраз» повесте (өзекләр).

Г.Тукайның «Өзелгән өмид» шигыре.

С.Рәмиевның «Мин», «Пәйгамбәр» шигыре.

Дәрдемәнднең «Кораб», «Без» шигырьләре.

Ф.Әмирханның «Шәфигулла агай» повесте.

М. Фәйзинең «Галиябану» драмасы.

Г.Колахмәтовның «Ике фикер» драмасы (өзекләр).

Г.Рәхимнең «Идел» повесте.

Һ.Такташның «Җир уллары» трагедиясе.

 

11 сыйныф

М.Җәлилнең «Моабит дәфтәрләре» циклы.

Ф.Хөснинең «Йөзек кашы» повесте.

Х.Туфанның «Иртә төшкән кар» шигырьләре.

Х.Вахитның «Беренче мәхәббәт» драмасы.

Ә.Еникинең «Төнге тамчылар» хикәясе.

А.Гыйләҗевның «Өч аршын җир» повесте.

И.Салаховның «Колыма хикәяләре» романы (өзекләр).

И.Юзеевның «Гашыйклар тавы» драмасы.

М.Мәһдиевнең «Кеше китә - җыры кала» повесте.

Р.Фәйзуллинның «Нюанслар илендә» циклы.

М.Гыйләҗевның «Бичура» драмасы.

Р. Харисның «Тукайның мәхәббәт төшләре» поэмасы.

М.Кәбировның «Мәхәббәттән җырлар кала» повесте.

З.Хәкимнең «Гасыр моңы» драмасы.

Р.Зәйдулланың «Без очарга әзерләнгән идек...», «Соңару» шигырьләре.

Н.Гыйматдинованың «Сихерче» повесте.

Ф. Бәйрәмованың «Канатсыз акчарлаклар» повесте.